Linki, Ustawy, Dokumenty

Przydatne linki

International Hydrographic Organization

http://www.iho.int/

 

   

Danish Geodata Agency

http://www.gst.dk/ 

United Kingdom Hydrographic Office

http://www.ukho.gov.uk/

 

   

Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie

http://www.bsh.de/

 

Swedish Maritime Administration

http://www.sjofartsverket.se/

 

   

Finnish Transport Agency

http://www.liikennevirasto.fi/web/en/

 

Estonian Maritime Administration (EMA)

http://www.vta.ee/

 

   

Maritime Administration of Latvia

http://www.lja.lv/en/

Lithuanian Maritime Safety Administration

http://www.msa.lt/index.php/en/

 

   

Urząd Morski w Gdyni

http://www.umgdy.gov.pl/

Urząd Morski w Słupsku

http://www.umsl.gov.pl/

 

   

Urząd Morski w Szczecinie

http://www.ums.gov.pl/

 

INTternational Chart Web Catalogue

http://chart.iho.int:8080/iho/main.do

     

 


  Najważniesze, wybrane dokumenty formalno-prawne nawiązujące swoją treścią do spraw związanych z hydrografią morską 

Załączniki:
Ustawa o obszarach morskich RP - tekst jednolity - Rozdział 1a Państwowa Morska Służba Hydrograficzna, str. 40/63 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu realizacji zadań służby hydrograficznej Pobierz
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych Pobierz
Rozprządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17 września 2018 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych Pobierz