Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
007/2019 PDF Lokalne BHMW 16.01.2019 12:45 Strefa nr 1a zamknięta

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SN_AKTUALNE UM Szczecin 17.01.2019 2:58 PDF
SL_038/2018 UM Słupsk 07.01.2019 10:32 PDF
SL_035/2018 UM Słupsk 07.01.2019 10:31 PDF
SL_026/2018 UM Słupsk 07.01.2019 10:30 PDF
GA_009/2019 UM Gdynia 04.01.2019 2:06 PDF
GA_006/2019 UM Gdynia 04.01.2019 11:31 PDF
GA_003/2019 UM Gdynia 02.01.2019 12:38 PDF
GA_002/2019 UM Gdynia 02.01.2019 12:37 PDF